Wykonuję tłumaczenia konsekutywne typu liaison (tłumaczenie zdanie po zdaniu) i tłumaczenia a vista (tłumaczenie na bieżąco czytanego tekstu).

LEX ET LINGUA

  1. pl
  2. en
Lex et lingua

LEX ET LINGUA

tłumaczenia dokumentów

OFERTA

TŁUMACZENIA PRAWNICZE

Umowy (np. umowa sprzedaży, umowa kredytu, umowa o pracę, umowa o zakazie konkurencji, umowa zlecenia, umowa o podwykonawstwo, umowa o użytkowaniu samochodu służbowego, umowa sponsorska, umowa o świadczenie usług reklamowych, umowa o dzieło itd.)

 Akty prawne (ustawy, rozporządzenia)

Dokumenty bankowe

 Dokumenty firmowe (np. procedury operacyjne, instrukcje, raporty, regulaminy, komunikaty dla pracowników)

 Statuty (np. spółek, fundacji)

 Polisy ubezpieczeniowe, ogólne warunki ubezpieczenia

 Opinie prawne

tłumaczenia prawnicze

TŁUMACZENIA POŚWIADCZONE

Akty stanu cywilnego

 Akta postępowania przygotowawczego

 Dokumenty sądowe, notarialne, testamenty, pełnomocnictwa

 Dokumenty samochodowe, patentowe, podatkowe

 Dokumentacja medyczna

Odpisy z KRS

 Apostille

 Świadectwa szkolne, świadectwa dojrzałości, dyplomy, suplementy do dyplomów

 Zaświadczenia (o zameldowaniu, o dochodach)

 Świadectwa pracy, referencje

tłumaczenia dokumentów

TŁUMACZENIA USTNE

 Czynności w postępowaniu przygotowawczym na policji i w prokuraturze

 Rozprawy sądowe

Czynności w postępowaniu administracyjnym

 Czynności notarialne

Ceremonie zawarcia związku małżeńskiego

tłumaczenia ustne języka angielskiego

Designed by Photo & Design

Copyright © 2021-2022 LEX ET LINGUA Justyna Mysłowska